ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠠᠭᠠᠪᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠮᠦᠠ᠂ 5~10m ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠣᠠᠳᠣᠣ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠠ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠣᠠ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠴᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠰᠡᠯᠢᠭ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠦᠰᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ 2~6cm ᠤᠷᠳᠣ᠂ 0.4~1.2cm ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠣᠠ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠠᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠣᠠ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠷᠠᠮᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠣᠠ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠬᠤᠷ ᠴᠠᠴᠤᠬ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠬ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠠᠳᠣᠣ ᠬᠡᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠣᠷ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠣᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ  ᠲᠠᠢ︔ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠴᠤᠬ ᠲᠠᠢ︔ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠮᠠᠳᠣ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠤᠷᠣᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣᠯᠵᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷᠠᠩᠬᠡᠢ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠬ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠵᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷᠠᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 5~10mm᠂ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠳᠣᠬᠡᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠦᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕